ยินดีต้อนรับ Mr./Ms. Guest

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

จุดมุ่งหมาย
●ความพยายามของ Don Quijote เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
ข้อตกลงต่อไปนี้ใช้สำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (ต่อไปจะเรียก "บริการของเรา") ของ "ドン・キホーテ" (ต่อไปจะเรียก "เว็บไซต์ของเรา") เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดำเนินการโดยบริษัท Don Quijote Co., Ltd. (ต่อไปจะเรียก "บริษัทของเรา")
หากคุณใช้เว็บไซต์หรือบริการจากเรา ให้ถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงตามรายละเอียดในเอกสารนี้แล้ว ขอให้คุณอ่านเพื่อทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขก่อนการใช้งานเว็บไซต์
บริษัทของเราคำนึงถึงข้อมูลส่วนตัว โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปจะเรียกว่า "นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว") ซึ่งถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ "ドン・キホーテ”
1การปฏิบัติ

บริษัทของเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ยึดหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น และรวมทั้งเคารพต่อจารีตทางสังคม

2การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
บริษัทของเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ยึดหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น และรวมทั้งเคารพต่อจารีตทางสังคม
 1. ใช้เพื่อการส่งสินค้าจากเรา รวมทั้งการส่งแคตตาล็อก หรือจดหมายข่าว สำหรับบริการที่เกี่ยวเนื่อง และส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่
 2. ใช้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าของเรา การสำรวจแบบสอบถาม หรือข้อมูลส่งเสริมการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ใช้เพื่อส่งแคตตาล็อก, จดหมายข่าว หรือตัวอย่างสินค้า ฯลฯ จากธุรกิจอื่นๆที่เราเห็นควร
 4. เพื่อส่งของขวัญ ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา ฯลฯ
 5. ใช้เพื่อเตรียมข้อมูลทางสถิติสำหรับการทำตลาด, ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษ ในกรณีนี้ข้อมูลของคุณจะถูกใช้โดยไม่เปิดเผย
 6. ใช้เพื่อการอนุมัติเครดิต, การตรวจสอบเครดิต และการจัดการชำระเงินทางบัญชี
 7. ได้รับการมอบหมายจากบริษัทเป็นตัวแทนโดยบริษัทอื่นให้เป็นตัวแทน ใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อจัดการตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 8. ใช้เพื่อส่งแคตตาล็อก, จดหมายข่าว ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการหลังการขาย และข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ ยึดตามข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากบริษัทอื่น
 9. ใช้เพื่อตอบรับข้อสอบถาม

※ นอกจากนี้ เราอาจทำการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อให้การพัฒนาการบริการลูกค้า และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อข้อสอบถามของคุณ

3ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
บริษัทของเราต้องการข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า ดังต่อไปนี้
 1. บริษัทอาจขอข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวนี้ รวมทั้งชื่อของคุณ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดการทำธุรกรรมกับเรา เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
  คุณสามารถเลือกที่จะหรอกหรือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวบางรายการได้ แต่คุณจำต้องกรอกข้อมูลที่ระบุ "จำเป็นต้องกรอกข้อมูล" หรือข้อความที่คล้ายกันในหน้าเว็บไซต์ หรือแบบฟอร์มของเรา หากคุณไม่กรอกข้อความดังกล่าว เราไม่สามารถกำหนดข้อมูลเฉพาะของคุณ และไม่อาจดำเนินการตามคำร้องจากคุณได้
  คุณสามารถเลือกที่จะหรอกหรือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวบางรายการได้ หากคุณไม่กรอกข้อความในบางรายการ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องจากคุณได้
 2. ในขณะเข้าใช้บริการของเรา ลูกค้าจะได้รับข้อมูล เช่น IP address, Site URL โดยอัตโนมัติ รวมทั้งวันที่ค้นหา และรายละเอียดของสินค้า
  โปรดพึงระลึกว่าเมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นดาวโหลดจากเว็บไซต์ของเรา บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ที่ตั้งของลูกค้า, รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งข้อมูลอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่จะมีฟังค์ชั่น "ปิดพื้นที่ใช้งาน" ลูกค้าสามารถป้องกันไม่ให้บริษัททราบถึงตำแหน่งที่ใช้งานได้ กรุณาสอบถามไปยังบริษัทอุปกรณ์มือถือของท่าน เพื่อทราบรายละเอียดวิธีการตั้งค่าไม่ระบุพื้นที่ที่ใช้งานมือถือ
 3. บริษัทมีความพยายามรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และอัพเดทตามข้อมูลตามจริง เราอาจขอความร่วมมือจากคุณในอนาคต
4การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน บริษัทเก็บรักษาข้อมูลด้วยนโยบายเชิงปฏิบัติ ตอบโต้การลักลอบเข้าใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกรูปแบบ การก่อกวน การรั่วไหลของข้อมูล การสูญหาย หรือการถูกทำให้เสียหาย

5มอบหมายให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทของเราดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ลูกค้าได้กำหนดยินยอมให้ใช้เท่านั้น เราจะไม่ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณไปยังบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
 1. กระทำต่อเมื่อเราได้รับมอบอำนาจจากคุณ
 2. กระทำตามระเบียบข้อกฏหมาย ฯลฯ
 3. กระทำเพื่อปกป้องลูกค้า และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 4. กระทำต่อเมื่อบริษัทของเรา บริษัทแม่ของเรา และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ ด้วยจุดหมายแบ่งปันสินค้า หรือบริการที่มีมูลค่า สำหรับผลประโยชน์ของลูกค้า เพียงจุดประสงค์เดียวเท่านั้น
 5. นอกจากนี้ บริษัทอาจมอบความไว้วางใจ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากลูกค้า ให้บุคคลอื่นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด
 6. บริษัทอาจมอบความไว้วางใจ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากลูกค้า ให้บุคคลอื่น ด้วยรูปแบบผลรวมข้อมูล ซึ่งไม่ระบุข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารายบุคคล
6การเปิดเผย และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เราจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว (ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม) ต่อคำร้องขอให้เปิดเผย หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากต้องการสอบถาม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อไปยังศูนย์บริการข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีค่าธรรมเนียมในการเปิดผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ตามหลักแล้ว เราไม่ตอบรับต่อคำร้องขอจากสมาชิกในครอบครัว ให้เปิดเผยหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุข้อตกลงการขายสินค้า และไม่ได้กระทำโดยสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ตามที่อยู่เดียวกับคุณ
7ยื่นเรื่องขอระงับการใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
 1. แม้ว่าเราจะใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียน ตามที่คุณได้มอบอำนาจให้เรากระทำได้ หากเราได้รับคำร้องจากคุณให้หยุดการใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เราจะยุติการใช้ข้อมูล และหยุดการแบ่งปันไปยังบริษัทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถลบข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินการทางธุรกิจของเราได้
 2. หากคุณไม่ต้องการรับอีเมล, จดหมายข่าว และการติดต่อทางโทรศัพท์จากเรา กรุณาติดต่อไปยังศูนย์บริการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ คำร้องขอยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก และการบอกเลิกรับจดหมายข่าว เป็นคนละส่วนกัน คุณต้องบอกเลิกทีละรายการ
8ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท Don Quijote Co., Ltd
แผนกบริการลูกค้า
Mail:cs_th@mpglobal.donki.com
(ให้บริการรับข้อมูล 24 ชั่วโมง)
เวลาทำการ วันธรรมดา วันจันทร์-วันศุกร์ 10:00-17:00 (ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น)

9ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบให้ใช้
เราจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณให้บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
 1. หากเราต้องมอบหมายงาน ส่งงานต่อให้บริษัทอื่นที่ได้ลงนามตามข้อตกลงปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุสมาชิกแต่ละท่าน (“บริษัทผู้ได้รับมอบงาน" รวมทั้งบริษัทขนส่งที่ดำเนินการส่งสินค้า บริษัทโรงพิมพ์ผู้ผลิตป้ายที่อยู่สำหรับติดลงบนแคตตาล็อก บริษัทบัตรเครดิตที่คุณระบุในขณะชำระเงิน รวมทั้งสำนักงานทวงหนี้ในกรณีที่คุณไม่ชำระเงิน และบริการติดตามทางโทรศัพท์ เพื่อเสนอข้อมูลสินค้า และบริการใหม่ ฯลฯ )
 2. เว็บไซต์นี้มอบหมายให้บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว็บไซต์นี้มอบหมายให้บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว็บไซต์ของเรายังมีอำนาจจัดการบุคคที่สาม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านได้รับการจัดการด้วยความปลอดภัย
  ■บริษัท Navibird, Inc
  1. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ยอมให้ใช้ได้
   ・ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขบัตรเครดิต, วันหมดอายุบัตรเครดิต, ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการ
   ・ชื่อ, รหัสไปรษณีย์,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งสินค้า
  2. มอบหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการ
   ・กระบวนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการจัดการ
   ・ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึง ใช้เพื่อการส่งและแพคเกจสินค้า และตอบรับข้อสอบถาม
  ■ผู้ขนส่งสินค้า
  1. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ยอมให้ใช้ได้
   ชื่อ, รหัสไปรษณีย์,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งสินค้า
  2. มอบหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการ
   ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึง ใช้เพื่อการส่งและแพคเกจสินค้า และตอบรับข้อสอบถาม
10การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทขอสงนสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เท่าที่จำเป็น ลูกค้าที่ได้เข้าชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการหลังจากที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับที่ผ่านการแก้ไขนั้นถูกประกาศบนเว็บไซต์ ให้ถือว่ายอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขที่ผ่านการแก้ไขนั้นๆแล้ว
แม้ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขบางส่วนอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนออกไป มีผลบังคับใช้ได้ตามส่วนที่แก้ไข และไม่มีผลต่อกระทบใดๆ ต่อข้อตกลง และเงื่อนไขในส่วนอื่นๆ

11มีผลบังคับใช้

การใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น และหากมีข้อพิพาท หรือปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณ และบริษัท ให้ดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลท้องที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น หากพบข้อแตกต่างในนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวที่ระบุเป็นภาษาญี่ปุ่น กับภาษาอื่นๆ ให้ยึดนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวที่เป็นภาษาญี่ปุ่น และให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักภาษาแรกในการตีความ

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559